english

deutsch

 

LODĚNICE  CHVALETICE 


Informační povinnost

 

  • STANOVY T.I.S.C. akciová společnost (pdf)

    Oznámení
    Společnost T.I.S.C. akciová společnost, se sídlem Praha 10, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 26705028, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7715 (dále jen „Společnost“), tímto oznamuje, že jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti přijal rozhodnutí osvědčené notářským zápisem NZ 1085/2019, N 926/2019, sepsaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, o přeměně všech akcií Společnosti, tj. 20 kusů kmenových akcií v listinné podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, na zaknihované cenné papíry.

    Společnost vyzývá akcionáře k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností, případně hromadných akcií, které tyto akcie nahrazují, Společnosti za účelem jejich zaknihování, a to na adrese sídla Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení čísla majetkového účtu, vedeného u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být akcie zaevidovány.
     

 

Kontakt

Výroba

Loděnice Chvaletice  
533 12 Chvaletice

www.lodenicechvaletice.cz

Jan Halouska - představenstvo
Tel.: +420 602 345 111
+420 274 816 578
Fax : +420 274 813 486
info@bgm.cz

Tomáš Příhoda - ředitel
Tel.: +420 601 539 752
tomas.kovral@seznam.cz

Luboš Vohralík - mistr
Tel.: +420 608 112 677
vohralik.tisc@seznam.cz

Hana Voclíková - asistentka
Tel.: +420 702 011 329
voclikova.tisc@seznam.cz

 

Sídlo firmy:

T.I.S.C. akciová společnost 
Žernovská 6
100 00 Praha 10

Spisová značka:
B 7715 vedená u Městského
soudu v Praze

IČ: 26705028